הלל יפה

משחוק תהליכי

משחוק תהליכי

תוספת של אלמנטים מתחום המשחק לתהליכים ארגוניים הופכת אותם לחווייתיים ויוצרת מעורבות והטמעה, גם אם מדובר בתהליך מיגור השחיקה בחדר מיון עמוס מקרי חירום.

להמשך קריאה